ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Elektromix d.o.o. je ovlaštena pravna osoba za provođenje energetskih pregleda građevine, javne rasvjete i izdavanje energetskih certifikata.

Obveza energetskog certificiranja stambenih zgrada

stambenePrema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada, te postojeća zgrada koja se prodaje ili iznajmljuje.

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon.

Prilikom prodaje ili iznajmljivanja zgrade ili njezina dijela koji je samostalna uporabna cjelina, vlasnik je dužan osigurati energetski certifikat te ga dati na uvid potencijalnom kupcu ili unajmljivaču. Kod prodaje energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji i njegov je sastavni dio.

Prilikom izrade energetskog certifikata za postojeću zgradu potrebno je obaviti i energetski pregled građevine.  

Obveza energetskog certificiranja nestambenih zgrada

Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, energetski certifikat mora imati svaka postojeća zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se koristi kao samostalna uporabna cjelina za javnu namjenu čija korisna neto površina prelazi 500 m2.

Zgrade javne namjene su: uredske i administrativne zgrade, škole, vrtići i druge odgojno obrazovne ustanove, bolnice, hoteli, restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani), dvorane, dućani, trgovački centri i druge nestambene građevine koje se griju na temperaturu +18°C (npr. muzeji, knjižnice, pošte, kazališta...)

Prilikom izrade energetskog certifikata za postojeću zgradu potrebno je obaviti i energetski pregled građevine. 
Energetski pregled se također provodi i za javnu rasvjetu.

Sadržaj energetskog certifikata

certifikatSadržaj i izgled energetskog certifikata propisani su pravilnikom, a na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred zgrade s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji.

Energetski certifikat za postojeće zgrade sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu zgrade. Konačan cilj je zaštiti kupca i podizati kvalitetu gradnje.

Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobiti će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija.

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva prema posebnom propisu. Elektromix uspješno provodi energetske preglede i izdaje energetske certifikate od listopada 2010.g.
You are here: Home ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA