ISPITIVANJE I MJERENJE

ISPITIVANJE

ispitivanja 2Vršimo ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija za solarne elektrane, novoizgrađene zgrade, kao i za postojeće zgrade u kojima se vrši rekonstrukcija ili razdvajanje električne instalacije.

Sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, obavljamo pregled i ispitivanje električnih instalacija u cilju utvrđivanja udovoljavanja propisanim tehničkim svojstvima i karakteristikama u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10), Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. br. 87/08), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 101/09).

MJERENJE

ispitivanja 1Nudimo Vam mjerenje kvalitete proizvedene električne energije prema normi EN 50160 instrumentom u klasi A, što je uvjet HEP-a za priključak solarne elektrane na mrežu.

Mjerenje kvalitete proizvedene električne energije provodi se 7 dana prije i 7 dana poslije priključka na mrežu. Nakon izvršenih mjerenja izrađujemo elaborat o kvaliteti proizvedene električne energije koji je potrebno predati HEP-u kako bi se elektrana pustila u redovan pogon.

You are here: Home ISPITIVANJE I MJERENJE